Aysın-Rafet Ataç Kültür ve Eğitim Vakfının 11 Mayıs 2005 tarihinde kurulmuş,kuruluş amacı eğitim ve kültüre hizmet vermektir.

Vakıf eğitim ve öğretim hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesine katkıda bulunmak,özellikle genç kuşakların çağdaş bilim anlayışına,inceleme ve araştırma yeteneklerine sahip sağlam düşünceli aydınlar olarak yetiştirilmesine,kültürel faaliyetlerin desteklenmesine ve sosyal yardıma katkıda bulunmaktır.

Vakıf kurulduğu günden bugüne kadar birçok öğrenciye burs imkanı sağlamış halen her yıl 60 bursiyer eğitimleri süresince burs verilmektedir.

Vakfımızın kültür hizmeti olarak kurulan Aysın-Rafet Ataç Kültür ve Eğitim Vakıf Kütüphanesi 2005 yılından 2019 Haziran ayına kadar faaliyetine vakıf merkezinde devam etmiş,bu tarihten sonra kütüphanemiz Gümüşhane Üniversitesine taşınmış AYSIN RAFET ATAÇ MERKEZ KÜTÜPHANESİ olarak hizmeti sürdürülmekte olup kütüphanenin güncelliği vakıf tarafında sağlanmaktadır..

Vakfımızın Gümüşhane Valiliği ile müştereken yaptığı kız talebe yurdu hizmet vermeye devam etmektedir.

Vakfımız Orta Okullara Fen Bilimler Laboratuvarları kurarak eğitim hizmetine sunmaktadır.Ayrıca nakit yardımda bulunarak ve gerekse kitap temin ederek eğitim hizmetini sürdürmektedir.

Vakfımız hafta içi her gün 09.00 — 12.00 / 13.00 — 18.00 saatleri arasında açıktır. Vakfımız Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günlerinde kapalıdır.